Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 w Polsce

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany jest okresowo, na ogół co 10 lat.