Legenda o duchu kniei, który zielarce liście w monety zmienił

Drewno spłonie – pozostawi po sobie nic nie warty popiół. Dlaczego mam ja nie pozostawić czegoś po sobie?