O różnych aspektach kultury. Ukazała się czwarta „Federalistka”

Ukazał się czwarty numer „Federalistki”, pisma wydawanego przez Spółdzielnię Kooperatywa Pozarządowa z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wydawnictwo adresowane jest do kręgu odbiorców z trzeciego sektora

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.