Na Wołyniu archeolodzy znaleźli unikatowy medalik celny

Wołyńscy archeolodzy znaleźli unikatowy medalik z XVI stulecia. Odkrycia dokonano w miejscu, gdzie przed wiekami stał urząd celny, wspomniany w opisach majątków książąt Ostrogskich z 1545 roku.