Jak inwestować na giełdzie nieruchomości?

Giełda nieruchomości to miejsce, w którym spotyka się wielu pośredników nieruchomości, ich właścicieli oraz potencjalnych nabywców, którymi są nie tylko osoby prywatne chcące np