Ach ta inkwizycja…

Święte Oficjum to ulubiony motyw krytyki antyklerykałów wobec religii. Tymczasem nic nie przyczyniło się do rozwoju cywilizacyjnego tak jak religia, a trybunały inkwizycyjne były dokładnym przeciwieństwem tego, co się o nich głosi.